Quảng Trị: Độc đáo giếng cổ Gio An

Quảng Trị: Độc đáo giếng cổ Gio An

Hệ thống giếng cổ Quảng Trị, tập trung nhiều nhất ở xã Gio An, huyện Gio Linh, là những công trình độc đáo về phương thức khai thác nước ở vùng Quảng Trị và của cả nước. Tỉnh Quảng Trị đang giúp người dân xã Gio An khai thác vẻ đẹp giếng cổ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.