Hoà Bình: Phê duyệt đồ án quy hoạch trồng rừng kết hợp phát triển du lịch

Hoà Bình: Phê duyệt đồ án quy hoạch trồng rừng kết hợp phát triển du lịch

Mục tiêu của đồ án nhằm phát triển hệ thống rừng lâu năm nhằm tăng giá trị về mặt cảnh quan và môi trường, kết hợp hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí nghỉ dưỡng.