Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  THƯ BẠN ĐỌC |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày:16/02/2015
(Chi tiết)
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày:16/02/2015
(Chi tiết)
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Cập nhật ngày:16/01/2015
(Chi tiết)
Thông tư 55/2014/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/12/2014 Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Cập nhật ngày:31/12/2014
(Chi tiết)
Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Cập nhật ngày:31/12/2014
(Chi tiết)
Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/12/2014 về Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Cập nhật ngày:26/12/2014
(Chi tiết)
Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Cập nhật ngày:02/07/2014
(Chi tiết)
Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
Cập nhật ngày:06/06/2014
(Chi tiết)
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLL-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam
Cập nhật ngày:30/05/2014
(Chi tiết)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
Cập nhật ngày:04/04/2014
(Chi tiết)
    •  Quyết định số 2630/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ   (22/01/2014)
    •  Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành   (06/01/2014)
    •  Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ban hành ngày 30/12/2013 về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích   (31/12/2013)
    •  Nghị định 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường   (20/11/2013)
    •  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo   (20/11/2013)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 2745/GP-INTER. Địa chỉ: 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà. Số lựot truy cập :861381