Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  THƯ BẠN ĐỌC |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 
Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16/12/2015: Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam
Cập nhật ngày:25/01/2016
(Chi tiết)
Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường.
Cập nhật ngày:21/01/2016
(Chi tiết)
Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hội
Cập nhật ngày:04/01/2016
(Chi tiết)
Thông tư 83/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/12/2015 Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Cập nhật ngày:01/01/2016
(Chi tiết)
Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch
Cập nhật ngày:12/08/2015
(Chi tiết)
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
Cập nhật ngày:12/07/2015
(Chi tiết)
Luật số 82/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/6/2015 : LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Cập nhật ngày:25/06/2015
(Chi tiết)
Quyết định số số 727/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ ngày 26/5/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Cập nhật ngày:26/05/2015
(Chi tiết)
Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cập nhật ngày:31/03/2015
(Chi tiết)
Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cập nhật ngày:31/03/2015
(Chi tiết)
    •  Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường   (31/03/2015)
    •  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường   (16/02/2015)
    •  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường    (16/02/2015)
    •  Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/2/2015 về Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội   (12/02/2015)
    •  Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 5/2/2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội   (05/02/2015)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 80/GP-TTĐT
Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà.
Số lựot truy cập :404403