Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 

Ngày môi trường thế giới

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16/12/2015: Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam
Cập nhật ngày:25/01/2016
(Chi tiết)
Luật số 82/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/6/2015 : LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Cập nhật ngày:25/06/2015
(Chi tiết)
Quyết định số số 727/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ ngày 26/5/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Cập nhật ngày:26/05/2015
(Chi tiết)
Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cập nhật ngày:31/03/2015
(Chi tiết)
Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cập nhật ngày:31/03/2015
(Chi tiết)
Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Cập nhật ngày:31/03/2015
(Chi tiết)
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày:16/02/2015
(Chi tiết)
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày:16/02/2015
(Chi tiết)
Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/2/2015 về Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Cập nhật ngày:12/02/2015
(Chi tiết)
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Cập nhật ngày:16/01/2015
(Chi tiết)
    •  Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/12/2014 về Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam   (26/12/2014)
    •  Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 ban hành ngày 23/12/2014   (23/12/2014)
    •  Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới   (08/12/2014)
    •  Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội: Luật bảo vệ môi trường   (02/07/2014)
    •  Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường   (06/06/2014)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 80/GP-TTĐT
Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà.
Số lựot truy cập :876388