Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  THƯ BẠN ĐỌC |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 
Quyết định 35/2008/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:03/03/2008
Về tổ chức và hoạt động của quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. (Chi tiết)
Nghị định 21/2008/NĐ-CP
Cập nhật ngày:28/02/2008
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường(Chi tiết)
Thông tư 01/2008/TT-BTC
Cập nhật ngày:03/01/2008
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN đối với việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena. (Chi tiết)
Quyết định 104/2007/QĐ-BNN
Cập nhật ngày:27/12/2007
Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên. (Chi tiết)
Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT
Cập nhật ngày:23/09/2007
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Chi tiết)
Nghị định số 81/2007/NĐ-CP
Cập nhật ngày:21/09/2007
Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước(Chi tiết)
Quyết định 47/2007/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:25/08/2007
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007- 2010 (Chi tiết)
Quyết định 79/2007/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:31/05/2007
Phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học" (Chi tiết)
Thông tư 01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
Cập nhật ngày:26/01/2007
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện các dự án thuộc "Đề án tổng thề về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".(Chi tiết)
Quyết định 01/2007/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:08/01/2007
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 - 2020.(Chi tiết)
    •  Quyết định 280/2006/QĐ-TTg   (19/12/2006)
    •  Quyết định 204/2006/QĐ-TTg   (02/09/2006)
    •  Quyết định 86/2006/QĐ-TTG   (20/04/2006)
    •  Nghị định 32/2006/NĐ-CP   (30/03/2006)
    •  Thông tư 02/2006/TT-BTS   (20/03/2006)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 2745/GP-INTER. Địa chỉ: 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà. Số lựot truy cập :390739