Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  THƯ BẠN ĐỌC |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 
Ban hành Nghị định số 4/2009/NĐ-CP về hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày:09/04/2009
(Chi tiết)
Hà Nội: Quy định mới về đảm bảo trật tự, an toàn và VSMT trong xây dựng
Cập nhật ngày:20/03/2009
(Chi tiết)
Thông tư 05/2008/TT-BTNMT
Cập nhật ngày:08/12/2008
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường(Chi tiết)
Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT
Cập nhật ngày:18/09/2008
Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường. (Chi tiết)
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP
Cập nhật ngày:15/09/2008
Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. (Chi tiết)
Quyết định 137/2008/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:11/07/2008
Về việc phê duyệt "Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". (Chi tiết)
Quyết định 95/2008/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:10/07/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.(Chi tiết)
Nghị định 69/2008/NĐ-CP
Cập nhật ngày:30/05/2008
Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.(Chi tiết)
Nghị định 57/2008/NĐ-CP
Cập nhật ngày:02/05/2008
Ban hành Quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.(Chi tiết)
Quyết định 35/2008/QĐ-TTg
Cập nhật ngày:03/03/2008
Về tổ chức và hoạt động của quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. (Chi tiết)
    •  Nghị định 21/2008/NĐ-CP   (28/02/2008)
    •  Thông tư 01/2008/TT-BTC   (03/01/2008)
    •  Quyết định 104/2007/QĐ-BNN   (27/12/2007)
    •  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT   (23/09/2007)
    •  Nghị định số 81/2007/NĐ-CP   (21/09/2007)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 2745/GP-INTER. Địa chỉ: 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà. Số lựot truy cập :879545