Quảng Ninh: Phát triển kinh tế hài hòa với thiên nhiên

Cập nhật: 30/08/2023
Với quan điểm “Phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, những năm qua, Quảng Ninh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Rừng ngập mặn tại huyện Tiên Yên đang được bảo vệ và phát triển ngày càng bền vững, góp phần ổn định môi trường.

Quảng Ninh là địa phương có diện tích rừng lớn, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành trong cả nước, với gần 423.000ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, chiếm hơn 68% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, tỉnh đã bảo vệ, quản lý tốt các khu rừng tự nhiên như: Vườn quốc gia Bái Tử Long, Rừng quốc gia Yên Tử, Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Tỉnh đã thành lập mới một số khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng cảnh quan BVMT như: Rừng đặc dụng Vịnh Hạ Long, Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui (huyện Tiên Yên)...

Tỉnh cũng đã thay thế các loại cây giống lâm nghiệp hiệu quả thấp bằng các giống cây bản địa, cây gỗ lớn. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã trồng mới được hơn 74.000ha rừng tập trung với nhiều loài cây có giá trị như lim, giổi, lát, thông nhựa và 3,5 triệu cây phân tán các loại, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 55%, đứng thứ 14 cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về quản lý BVMT ở cả khu vực đô thị và vùng nông thôn, nhất là vùng cao, miền núi, vùng đồng bào DTTS, biên giới, biển đảo của tỉnh. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu về BVMT, nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố BVMT ở mức tốt.

Ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TNMT cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, cùng các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tăng cường đổi mới công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về BVMT; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, thân thiện, ít phát thải ra môi trường. Đồng thời, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các tỉnh, thành, quốc gia lân cận bảo vệ tốt môi trường.

Minh Yến

Nguồn: Báo Quảng Ninh - baoquangninh.vn - Đăng ngày 30/8/2023